KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 (30/10/2019, 15:00)

KẾ HOẠCH

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Xem nội dung tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114