177 kết quả được tìm thấy
 
Công văn báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân quý I năm 2021

Ngày ban hành: 02/03/2021

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/02/2021

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

Ngày ban hành: 22/02/2021

Ngày hiệu lực:

Chỉ thị số 17 về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2020 - 2021

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày hiệu lực:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020)

Ngày ban hành: 11/09/2020

Ngày hiệu lực:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nông dân Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020

Ngày ban hành: 29/06/2020

Ngày hiệu lực:

BÁO CÁO THAM LUẬN Về phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện M’Drắk

Ngày ban hành: 25/06/2020

Ngày hiệu lực:

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2020

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn áp dụng hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 -2023).

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Tỉnh Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114