173 kết quả được tìm thấy
 
KẾ HOẠCH Nắm tình hình cán bộ, hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng

Ngày ban hành: 22/04/2020

Ngày hiệu lực:

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2020

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn áp dụng hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 -2023).

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN Xây dựng “Mô hình tự quản về an ninh trật tự”

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày hiệu lực:

KẾ HOẠCH tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày hiệu lực:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày hiệu lực:

Công văn số 392 - CV/HNDT V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới

Ngày ban hành: 17/03/2020

Ngày hiệu lực:

Về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19”

Ngày ban hành: 16/03/2020

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2020)

Ngày ban hành: 02/03/2020

Ngày hiệu lực:

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Tỉnh Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114

Cổng thông tin điện tử đang trong thời gian chạy thử nghiệm sau khi thực hiện nâng cấp. Nếu có điều gì thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý kiến thêm.