Kế hoạch tổ chức Hội nghị điểm "triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dung nhằm hạn chế tín dụng đen" (19/06/2019, 09:05)

Kế hoạch

tổ chức Hội nghị điểm "triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dung nhằm hạn chế tín dụng đen" 

Xem nội dung văn bản tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114