KẾ HOẠCH Nắm tình hình cán bộ, hội viên, nông dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng (22/04/2020, 15:54)
Xem nội dung tại đây
Các tin khác
THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114