HỘI NÔNG DÂN HUYỆN M’DRẮK RA MẮT MÔ HÌNH TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP (25/07/2022, 17:19)

Thực hiện Kế hoạch số 1122 – KH/HNDT ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk về xây dựng mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với phát triển khinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 22/7/2022 Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện M’Drắk, giải ngân nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương xây dựng mô hình Tổ hội nông dân nghề nghiệp, với tổng số vốn đầu tư 700 triệu đồng, cho 02 dự án: Chăn nuôi heo rừng đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã Ea Riêng và dự án Chăn nuôi bò sinh sản tại xã Ea Lai. Thông qua giải ngân nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ giúp đỡ xây dựng và ra mắt 02 tổ hội nghề nghiệp:  Chăn nuôi heo rừng đảm bảo vệ sinh môi trường tại xã Ea Riêng với 10 thành viên và Chăn nuôi bò sinh sản tại xã Ea Lai với 13 thành viên. Nâng tổng số mô hình tổ hội nghề nghiệp các cấp Hội Nông dân huyện M’Drắk phối hợp tuyên truyền vận động xây dựng trong năm 2022 lên 03 mô hình.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt mô hình

Phát biểu tại buổi ra mắt mô hình đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị các Tổ hội nghề nghiệp và hội viên thực hiện đúng quy chế hoạt động của tổ, đoàn kết gắn bó, duy trì nghiêm túc sinh hoạt, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hội nghề nghiệp góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, trở thành mô hình điểm trên địa bàn để nhân rộng.

HND M'Đrăk

THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114