HỘI NÔNG DÂN KRÔNG PẮC CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (20/03/2020, 09:41)

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Krông Pắc đã phát huy vai trò “trung tâm, nòng cốt” trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, chủ động triển khai những nội dung, biện pháp thiết thực góp phần vào kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 2/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020, Hội Nông dân huyện đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm. Tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên tuyên truyền để hội viên, nông dân nắm và hiểu rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chủ động lựa chọn phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội để thực hiện.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện thường xuyên tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức như: sinh hoạt chi hội, tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, hội thi “Nông dân Krông Pắc chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nhà nông đua tài”, cấp phát tài liệu, tờ rơi đến các chi hội, hội viên. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Hội tích cực triển khai các hoạt động tạo vốn, phối hợp dạy nghề, hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp... nhằm góp phần hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó, tập trung vào vận động thi đua lao động sản xuất để thực hiện một số tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm... Riêng năm 2019, Hội vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân được 534 triệu đồng, nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội giúp hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển sản xuất tăng thu nhập với số tiền là 6.700 triệu đồng, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, các cuộc hội thảo cho 5.320 lượt nông dân, các hoạt động này góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, vươn lên khá, giàu. Đặc biệt hội viên, nông dân đã đóng góp 35,940 tỷ đồng, 14.598 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa 53 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa 28 km kênh mương; cải tạo, kiên cố hóa cầu, cống 323 chiếc; hiến đất để xây dựng hạ tầng 1.500m2.

Đ/c Lại Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Mô hình “Chi hội Nông dân chung sức xây dựng NTM” tại xã Ea Knuếc.

Kết quả tuyên truyền, vận động nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân huyện Krông Pắc đã góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn huyện, đến nay huyện Krông Pắc có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó còn 01 xã đạt thấp nhất là 9/19 tiêu chí (Ea Yiêng); để duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện, Hội Nông dân huyện quan tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Công Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết “Bên cạnh vận động hội viên, nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trong 02 năm 2018 - 2019, Hội kịp thời tuyên truyền để nông dân nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Hiếu cho biết thêm “Các cấp Hội Nông dân trong huyện thực hiện đa dạng các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án có cùng mục tiêu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, hướng dẫn và tổ chức cho nông dân tích cực tham gia vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị nhất là mô hình nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện nông thôn kiểu mẫu”. Trong năm 2019, toàn huyện có 12.300 hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đây là những hộ tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội chỉ đạo 100% cơ sở xây dựng được ít nhất 01 mô hình kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng được 19 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 05 mô hình liên kết hợp tác phát triển theo chuỗi giá trị. Đặc biệt đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền và nhân rộng mô hình “chi hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình chi hội nông dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện; đến nay đã có 11 mô hình có trên 1.020 hội viên, hoạt động các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả.

Hội đã phát huy vai trò trong việc đưa phong trào đi vào chiều sâu, chất lượng. Điển hình là Hội Nông dân xã Ea Knuếc, Bà Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc cho biết; “Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình chi hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xác định cụ thể các chỉ tiêu, cách thức tổ chức, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, nổi bật là phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng mô hình sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao, xây dựng vườn kiểu mẫu, vận động đóng góp làm đường nông thôn với sô" tiền 02 tỷ đồng, công trình điện chiếu sáng góp phần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019 ”.

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Tập trung vận động hội viên, nông dân thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thiết thực và hiệu quả. Tích cực vận động nông dân hưởng ứng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thực hiện bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an sinh xã hội nông thôn .

Tin, ảnh: Ngọc Anh

THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Tỉnh Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114