KẾT QUẢ 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (18/02/2021, 10:00)

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “…Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về chính trị, đạo đức và lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm trên, những năm  qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị Chỉ thị số 05-CT/ TW,ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhiệm vụ chính trị của Hội, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành và Hội phát động. Các cấp Hội tổ chức nhiều lớp tập huấn, buổi sinh hoạt Hội, sinh hoạt chuyên đề,  hội thi, tọa đàm, bản tin Công tác Hội, Cổng thông tin điện tử… để tuyên truyền, phổ biến đến 100 % cán bộ, hội viên, nông dân về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, cấp ủy các cấp; các chuyên đề hàng năm, bài viết, tài liệu về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định số 01 - QĐ/CBHND, ngày 01 tháng 02 năm 2018 về những tiêu chuẩn cơ bản trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng dẫn cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Ông Nguyên Văn Tư, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho biết: gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn các nội dung trọng tâm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Năm 2018 Hội Nông dân tỉnh lựa chọn nội dung trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực, xây dựng và nhân rộng mô hình nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Năm 2019 lựa chọn nội dung trọng tâm là “Phát huy dân chủ; sâu sát cơ sở; chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân”.

Đ/c Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình trồng cây Mắc Ca tại huyện Krông Năng

Trong bài báo Cứu quốc ngày 12-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viếtMuốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý Ghi nhớ lời Bác dạy, Hội chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp nhằm không ngừng nâng cao sự hiểu biết của nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, mô hình điển hình trong phát triển kinh tế để học tập và áp dụng. Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn, dịch vụ, dạy nghề, tập huấn khuyến nông hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, điển hình như Hội Nông dân huyện Cư Kuin xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền là 7.566 triệu đồng giúp cho hội viên, nông dân vay vốn. Nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội giúp 3.392  hộ nghèo và đối tượng chính sách xã hội vay với tổng dư nợ 91 tỷ 893 triệu đồng; phối hợp tổ chức được 72 buổi tập huấn, hội thảo hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho hơn 3.565 lượt hội viên nông dân, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia “Chương trình Tiết kiệm làm theo lời Bác” do Huyện ủy Cư Kuin phát động được hơn 1.700 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới 23 căn nhà, sửa chữa 14 căn nhà. Hội Nông dân xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar vận động nông dân đóng góp được 2,259 tỷ làm đường giao thông; vận động giúp 72 hộ thoát nghèo; phối hợp vận động nông dân nuôi heo đất được 274 triệu hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn 13 nhà tạm, sửa chữa 03 nhà; hỗ trợ cho 32 hộ hội viên, nông dân nghèo mua 64 con dê giống để chăn nuôi cải thiện cuộc sống; vận động 100 xuất quà trị giá 10 triệu hỗ trợ Hộ nghèo ăn tết.

Đ/c Lại Hồng Anh-PCT Hội Nông dân tỉnh thăm và tặng quà cho một số đơn vị trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán  

Ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm: Một trong những cách làm thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đó là gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cụ thể góp phần khích lệ tinh thần hăng say học tập, công tác, lao động trong cán bộ, hội viên, nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều gương tập thể nông dân điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới gắn với học tập và làm theo lới Bác, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả tích cực, được cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá cao góp phần tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Tiêu biểu như: Tổ hội nghề nghiệp cà phê Êđê xã Đray Sáp, huyện  Krông Ana được thành lập từ năm 2016, đến năm 2019 doanh thu 1,5 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho 50 lao động với thu nhập 5.000.000đ/người/tháng; tham gia giúp đỡ được 17 hộ nghèo; làm công tác từ thiện hơn 100 triệu đồng; hội viên Lê Văn Lập, thôn 9 xã Ea Sar, có 10 ha trồng vải, 02 ha bơ, 02 ha ao hồ, tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ, hợp đồng bao tiêu quả vải cho hội viên, nông dân. Thu nhập của gia đình hàng năm đã trừ chi phí 2,5 tỷ đồng, đóng góp làm đường giao thông nông thôn 60 triệu đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Tư - thăm và tặng quà hộ khó khăn tại huyện Krông Buk

Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đó là các cấp Hội quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, luôn có ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành phong cách của Bác về tư duy, làm việc, lãnh đạo, diễn đạt, ứng xử, nói đi đôi với làm và sâu sát cơ sở, hiểu nông dân và tin nông dân, vì nông dân, có trách nhiệm cao với nông dân, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, tạo nên những mô hình tiêu biểu trên các mặt công tác. Trong 4  năm qua, cán bộ Hội các cấp đã tham mưu hàng trăm nội dung, biện pháp góp phần đổi mới nội dung, phường thức, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, riêng cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu 20 giải pháp, kế hoạch công tác, mô hình, 01 đề tài khoa học để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, có 20 lượt tập thể, 29 lượt cán bộ, công chức được nhận bằng khen của Hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặc biệt có 01 cá nhân được nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Nguyễn Quang Hùng - PCT Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. 

Bà Vũ Thị Xuân, trưởng ban Kinh tế - xã hội cho biết: Các cấp Hội tích cực triển khai nhiều mô hình, việc làm, công trình thiết thực làm theo Bác, tiêu biểu như: Hội Nông dân Buôn Đôn…, HND Cư Elang huyện Ea Kar xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trên cánh đồng lúa hội viên Y Đhiăm Ayun, hộ ND SXG xã Ea Tul, huyện Cư Mgar giúp đỡ 12 hộ khó khăn về vốn, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi heo cho 15 HV, hiến 400m2 đất làm đường giao thông; Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội nông dân phường An Lạc thị xã Buôn Hồ đã vận động một số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi ủng hộ gạo, mỳ tôm và may hơn 200 chiếc khẩu trang trị giá hơn 9 triệu đồng giúp đỡ hộ nông dân nghèo thực hiện phòng chống dịch Covid-19...

Chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, theo Bà Tề Thị Thanh, trưởng Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh đó là làm tốt công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy trong cán bộ, hội viên, nông dân niềm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, coi việc học tập và làm theo Bác là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người, là công việc tự giác, thường xuyên, thiết thực hằng ngày, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của Hội, nghiên cứu, lựa chọn được nội dung trọng tâm, đột phá, việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân thực hiện.

Qua 04 năm thực hiện Chị thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực; cán bộ, hội viên, nông dân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác có sức lan toả, động viên cán bộ, hội viên, nông dân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                  (Ban BT CTTĐT Hội)

THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Tỉnh Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114