Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. (30/12/2019, 10:42)

                 Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (Khóa IX) nhằm tổng kết công tác Hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo các sở ban, ngành trong tỉnh, các Ủy viên Ban Chấp hành. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông qua một số nội dung chủ yếu như báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh và báo cáo kết quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Hội nghị cũng thông qua kế hoạch vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Quang cảnh Hội nghị

                Theo đó, năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp, Hội Nông trong tỉnh đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

               Trong năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được 17.350 buổi tuyên truyền cho 936.210 lượt hội viên, đạt 105 % KH, tập trung tuyên truyền kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp của tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên được quan tâm, hoạt động kiểm tra, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, quy hoạch, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ Hội đạt kết quả tích cực. Trong năm Hội đã vận động kết nạp được 8.146 hội viên mới, đạt 102% KH.

               Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh được đổi mới và đẩy mạnh. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt tạo vốn, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn nông thôn, trong năm 2019, vận động xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân được 5.337,142 triệu đồng, đạt 119% KH nâng tổng nguồn vốn của địa phương lên 23.016,020 triệu đồng. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội giúp cho 19.207 hộ nông dân nghèo vay với số tiền 499.958,75 triệu đồng.

               Trong năm phối hợp tổ chức được 178 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 9.078 lượt hội viên, nông dân và 344 buổi hội thảo với 48.160 lượt người tham gia, phối hợp mở 68 lớp dạy nghề với 2245 hội viên, nông dân tham gia đạt 140,03%. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng phát triển các mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp qua đó xây dựng được 08 hợp tác xã với 141 thành viên và 32 tổ hợp tác với 384 thành viên, xây dựng 02 chi hội nghề nghiệp với 45 thành viên, 15 tổ hội nghề nghiệp với 108 thành viên.

             Trong năm, có 193.317 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vì sức khỏe cộng đồng (đạt 107,4% KH); qua bình xét đã có 113.676 hộ đạt; các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ cho 3.807 hộ nông dân nghèo với số tiền 1.460 triệu đồng, giúp bằng vật con, cây giống, phân bón... ước số tiền là 11,8 tỷ đồng. Góp phần thực hiện tốt việc vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng được 13 mô hình chi hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới; các cơ sở Hội đã vận động nông dân tham gia dọn vệ sinh, nâng cấp, làm mới 185,2 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 35 km kênh mương với tổng số tiền nông dân đóng góp là 6.699 triệu đồng và 14.580 ngày công lao động.

              Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trong năm, 10 đơn vị cấp huyện và 85 cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền địa phương với 13.078 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: việc theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của hội viên nông dân cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân có nơi chưa thường xuyên, kịp thời; sản xuất của nông dân ở một số nơi không theo quy hoạch và khuyến cáo của ngành chức năng nên một số cây trồng năng suất thấp, chất lượng không đảm bảo, khó tiêu thụ …

            Hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 gồm 13 chỉ tiêu, 11 nhiệm vụ và giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

            Hội nghị đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho 03 đơn vị đứng đầu cụm thi đua năm 2019 là Hội Nông dân huyện Ea kar, Krông Buk và Cư Kuin. Hội nghị cũng trao bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho 9 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.

Xuân Hương – HND tỉnh

 

Các tin khác
THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Tỉnh Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114

Cổng thông tin điện tử đang trong thời gian chạy thử nghiệm sau khi thực hiện nâng cấp. Nếu có điều gì thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý kiến thêm.