Chỉ thị số 17 về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2020 - 2021 (09/11/2020, 14:35)

Chỉ thị số 17 về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2020 - 2021

Xem nội dung tại đây

Các tin khác
THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tư

Chức vụ: Tỉnh Ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114