256 kết quả được tìm thấy
 
Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Đắk Lắk lần thứ V - cấp tỉnh năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Ngày hiệu lực:

Bộ câu hỏi Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Ngày hiệu lực:

Chương trình Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Đắk Lắk lần thứ V cấp tỉnh năm 2022

Ngày ban hành: 20/04/2022

Ngày hiệu lực:

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Hiến kế xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/04/2022

Ngày hiệu lực:

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Cuộc thi Hiến kế xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 13/04/2022

Ngày hiệu lực:

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Hiến kế xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 07/04/2022

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Hiến kế xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 07/04/2022

Ngày hiệu lực:

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI

Ngày ban hành: 28/01/2022

Ngày hiệu lực:

THỂ LỆ NHÀ NÔNG ĐUA TÀI

Ngày ban hành: 28/01/2022

Ngày hiệu lực:

HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Ngày ban hành: 19/08/2021

Ngày hiệu lực:

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114