Sinh hoạt chi Hội quý I (08/05/2018, 14:41)

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI HỘI 2017

          I. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tại, dịch bệnh. Nghị định gồm 08 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2017. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

            Đối tượng áp dụng: Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh.

          - Điều kiện hỗ trợ:

          1. Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

          2. Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản (theo Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

          3. Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

          - Thời điểm xảy ra thiệt hại:

          a) Đối với thiên tai: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận;

          b) Đối với dịch bệnh: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch.

          - Về mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cao nhất đối với cây trồng là 30 triệu đồng/ha; sản xuất lâm nghiệp là 20 triệu đồng/ha; nuôi thủy, hải sản 60 triệu đồng/ha.

          Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắt dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: hỗ trợ 38.000đồng/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 45.000đ/kg đối với đối với trâu, bò, dê cừu, hươu, nai; hỗ trợ 35.000đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). Đối với sản xuất muối, Nhà nước hỗ trợ  1.500.000đông/ha diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1.000.000đông/ha.

          Nghị định quy định rõ thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con, hiện vật. Giống cây con, hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.

          Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ. Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.

2. Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có 03 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2017 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2017. Một số nội dung chủ yếu của nghị định.

Một là, sửa đổi, bổ sung đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: 

-  Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).

-  Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Hai là, sửa đổi, bổ sung khai thuế và điều chỉnh bổ sung thuế:

 Việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các trường hợp có thay đổi về nội dung miễn thuế theo quy định tại Nghị định này so với quy định của pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp được chuyển sang miễn thuế từ năm 2017 đến hết năm 2020 như sau: Căn cứ sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp (sổ thuế gốc, sổ theo dõi thu) năm 2016 và tình hình thực tế tại địa phương, Chi cục thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện rà soát và xác định đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định để chuyển từ sổ theo dõi thu sang sổ thuế gốc.

Người nộp thuế đã có tên trong sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp nay thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định thì không phải kê khai lại và làm lại hồ sơ xét miễn thuế. Cơ quan thuế thực hiện chuyển sổ theo dõi theo hướng dẫn.

Trường hợp phát sinh mới đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thì cơ quan thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, đơn vị có liên quan hướng dẫn người nộp thuế kê khai và lập hồ sơ miễn thuế theo quy định, đồng thời cơ quan thuế bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

II. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Tài liệu phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em những điều cha mẹ nên biết

1. Xâm hại trẻ em là gì?

- Đó là khi một người nào đó có hành động hay lời nói cố ý làm tổn hại đến sự cân bằng về mặt tinh thần, tình cảm và xã hội của trẻ, làm hạ thấp nhân cách, danh dự và lòng tự trọng của trẻ.

- Xâm hại trẻ em cũng bao gồm cả việc cố tình tướt đoạt những nhưu cầu tồn tại cơ bản của trẻ em như ăn, uống, nhà cửa, làm trẻ bị thương tổn về mặt thể chất đến mức nếu không được can thiệp ngay thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại và phát triển của trẻ hoặc dẫn tới tàn tật hay cái chết.

- Vì vậy, xâm hại trẻ em bị coi là một tội ác.

2. Các hình thức xâm hại trẻ em:

Trẻ em bị xâm hại dưới nhiều mức độ và hình thức khác nhau:

*Sao nhãng, bỏ mặc:

Nghĩa là trẻ không được đáp ứng các nhưu cầu thiết yếu của cuộc sống như có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, học hành và chăm sóc y tế khi ốm đau.

*Xâm hại về thể chất:

Là cố ý làm cho trẻ bị chấn thương như bầm tím, bỏng, gẩy xương, chấn thương ở đầu hoặc tổn thương não và các bộ phần bên trong cơ thể.

*Xâm hại về tình cảm:

Là khi người lớn không tỏ ra yêu thương trẻ, không chăm sóc trẻ, thậm chí chửi rủa, coi thường trẻ, hắt hủi, quát tháo, lăng mạ, làm nhục hay đe dọa trẻ em một cách vô lý.

*Xâm hại tình dục:

Xâm hại tình dục xảy ra khi một người lớn tuổi hơn, khỏe mạnh hơn sử dụng quyền lực và sức mạnh, có thể là tiền bạc, vật chất của mình, lợi dụng sự ngây thơ, long tin và sự tôn trọng của trẻ em để ép buộc các em tham gia vào hành vi tình dục. Kẻ xâm hại có thể sử dụng nhiều cách lừa gạt, dụ dỗ, mua chuộc, bắt cóc, đe dọa hay tra tấn về tinh thần hoặc thể chất đối với trẻ để thực hiện hành vi xấu xa của mình.

Xâm hại tình dục có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như có những hành vi tự kích thích tình dục dưới mặt trẻ, có tình phô bày những bộ phận kính của cơ thể; hôn hít hay sờ mó vào bộ phận kín của trẻ hoặc bắt trẻ phải làm vậy với mình; Đưa dương vật, ngón tay hay bất kỳ vật gì vào âm đạo hay hậu môn của trẻ; cho trẻ xem sách báo, phim ảnh có tính kích dục.

3. Những kẻ xâm hại tình dục trẻ em là ai?

- Những kẻ xâm hại tình dục trẻ em trong bề ngoài cũng giống như những người bình thường khác.

- Trong rất nhiều trường hợp, kẻ xâm hại chính là người quen thân , thậm chí là thành viên trong gia đình, hay người sống trong cùng một khu phố, lang xóm với các em.

- Ngoài ra, đó cũng có thể là thanh niên mới lớn, nghiện ngập ma túy, rượu bia.

- Đôi khi, kẻ xâm hại là những người bị bệnh tâm thần, mất ý thức về những việc mình đang làm.

- Cũng có khi kẻ xâm hại là người hoàn toàn xa lạ với trẻ nhưng đã lợi dùng hoàn cảnh và thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi tội ác.

- Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng phần lớn những kẻ xâm hại cũng đã từng là nạn nhân của sự xâm hại trẻ em.

4. Vì sao lại có nhiều vụ xâm hại trẻ em đến như vậy?

Xâm hại trẻ em thưc ra đã tồn tại từ nhiều thế kỷ nay, nhưng cho tới gần đây, vấn đề này mới được đưa ra  thảo luận công khai hơn.

Xam hại tình dục trẻ em có thể là:

- Do tình trạng kinh tế khó khăn dẫn tới căng thẳng về tâm lý, các tiêu cực của kinh tế thị trường.

- Do không có công ăn việc làm.

- Do bệnh tật: Rối loạn tâm thần, sự cô lập…

- Do sây rượu, nghiện ngập, sử dụng ma túy,

- Do xem các sách báo, phim ảnh đồi trụy, kích dục…

- Do sự giáo dục chưa đúng đắn và chưa đầy đủ của các bậc cha mẹ (cha mẹ cư xử thô bạo với con cái, không gương mẫu, chưa hướng dẫn cho con cái biết tự bảo vệ mình…)

- Đôi khi, cũng có thể do các em, nhất là các em gái đang ở hoặc đã qua giai đoạn dậy thì thì vô tình phô bầy cơ thể mình do mặc trang phục quá thoải mái, hớ hênh…

5. Vì sao con em bạn có thể bị xâm hại tình dục?

- Những kẻ xâm hại tình dục thường tìm đối tượng trong số trẻ em mà chúng quen biết, có khi ngay trong gia đình. Trong những trường hợp này, chính sự gần gủi đã tạo nên ham muốn xâm hại ở những kẻ này, đồng thời lại làm cho trẻ quá tin tưởng vào kẻ xâm hại mà không có sự đề phòng nào. Nó cũng làm cho kẻ xâm hại dễ có thời cơ thực hiện ý định của mình.

- Trẻ em thường tin cậy ở người lớn , do đó dễ bị lừa gạt, mua chuộc. Do còn nhỏ tuổi và yếu đuối, các em cũng dễ bị đe dọa hay trấn áp về tinh thần và thể lực.

- Những kẻ xâm hại tình dục biết việc chúng đang làm là sai và do vậy, chúng tìm mọi cách để che đậy hành vi của mình. Nếu mọi người không phát hiện sớm, chúng có thể lập lại hành vi đó với chính đứa trẻ đó hoặc với các trẻ khác.

- Một số nam giới trong xã hội chúng ta có quan niệm sai lệch, cho rằng phụ nữ và trẻ em bao giờ cũng thấp kém hơn so với nam giới và muốn chứng tỏ được mình là “người đàn ông thực thụ” thì phải chấn áp họ.

- Ngoài ra, bản thân những kẻ xâm hại tình dục có thể cũng đã từng bị xâm hại khi còn nhỏ và chúng lập lại những hành động đó để quên đi cảm giác yếu đuối mà chúng cảm thấy khi chúng là nạn nhân của sự xâm hại. Tuy nhiên, điều này không có thể biện minh cho hành động của chúng và cũng có nghĩa là tất cả những kẻ bị xâm hại trước đây cũng đều sẽ trở thành kẻ xâm hại tình dục sau này. Trong thực tế, nhiều người bị xâm hại trước đây nay lại là những người tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ trẻ em.

6. Hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em:

Xâm hại tình dục có ảnh hưởng rất xấu đến quá trình phát triển về thể chất và tâm lý bình thường của trẻ

*Hậu quả về thể chất:

- Tổn thương bộ phận sinh dục, nhất là ở trẻ còn nhỏ.

- Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, có thai ngoài ý muốn.

- Tàn tật suốt đời, các em giá có thể mất khả năng làm mẹ sau này và thậm chí có thể dẫn đến cái chết.

*Hậu quả về tâm lý, xã hội:

- Suy sụp tinh thần, hoảng loạn, nhút nhát, học kém.

- Cảm giác bị mọi người khinh rẻ, bị cô lập, không có lối thoát, thậm chí có xu hướng muốn tự tử hay tự hủy hoại mình, có thái độ muốn trả thù đời hoặc đi tìm sự quên lãng trong nghiện hút, bỏ nhà ra đi và rơi vào cạm bẫy của các ổ mại dâm, nhất là với trẻ em gái.

- Suy sụp về tình cảm, có thể trở nên thô bạo, tự hạ thấp mình, trong quan hệ với những người xung quanh thường có cảm giác bị xua đuổi, sợ hải và lúng túng. v.v.

7. Bạn có nên trách mắng con em mình nếu trẻ bị xâm hại tình dục không?

Thông thường, cha mẹ hay tức giận khi con em mình tỏ ra không ngoan. Nhưng việc trẻ bị xâm hại tình dục thường không phải do lỗi của trẻ. Con bạn sẽ rất sợ hãi, sẽ đau đớn, sẽ bị chấn thương lớn về tinh thần, lúc đó, cha mẹ không nên trách mắng con em mình mà nên gần gũi, động viên, an ủi, tìm hiểu rõ sự việc và có cách giúp trẻ vượt qua những tổn thương về tinh thần và thể chất. Người lớn có đủ sức mạnh, lý trí hơn và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, còn trẻ em thì có quyền được người lớn bảo vệ.

8. Trẻ có thể trở lại bình thường về mặt tinh thần được không?

- Trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ phải trải qua một thời kỳ khó khăn. Nếu việc trẻ bị xâm hại càng kéo dài thì nó càng trở nên nghiêm trọng và trẻ càng bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng khi trẻ đã được giúp đỡ, được mọi người cảm thông và bảo vệ khỏi bị tiếp tục xâm hại, thì trẻ có thể dần dần lấy lại được sự thăng bằng về mặt tinh thần. Nhiều khi cũng cần có sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý để giúp trẻ vượt qua được mặc cảm và trở lại tự tin.

- Khi vu xám hai tình dục bắt buôc phải đưa ra công khai nhiều người biết, cha mẹ cần chuẩn bị tốt tâm lý để hỗ trợ trẻ và như vậy, trẻ sẽ có cơ hội để tự mình đối mặt với sự việc và nhận ra những điểm mạnh của mình. Trẻ sẽ hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh, đồng thời cũng cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn khi được mọi người và luật pháp bảo vệ. Điều này cũng giúp trẻ hồi phục về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và sự giúp đỡ của gia đình, những người xung quanh cũng như của những nhà chức trách, các chuyên gia tâm lý và những người làm công tác xã hội. Vì vậy, điều hết sức quan trọng là cha mẹ phải biết cách quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ con em mình, nhất là về mặt tinh thần để trẻ có thể vượt qua thời kỳ khó khăn đó.

9. Vì sao đứa trẻ bị xâm hại tình dục lai không kể chuyện cho chúng ta?

Các bậc cha mẹ có thể cảm thấy đau khổ, tức giận vì con em mình đã không kể lại với mình chuyện trẻ bị xâm hại.

Tuy nhiên, kẻ xâm hại tình dục lại luôn tìm cách bắt buộc trẻ phải giữ bí mật về chuyện đó. Chúng thuyết phục trẻ rằng chính bản thân trẻ sẽ bị kết tội về việc xâm hại đó, rằng:

 - Sẽ không ai tin dù trẻ có nói ra.

 - Chính trẻ sẽ bị rắc rối chứ không phải những kẻ xâm hại, ví dụ như trẻ có thể bị hàng xóm xa lánh, chê cười.

- Chính do lỗi của trẻ mà những kẻ xâm hại phải vào tù.

- Những thành viên khác trong gia đình sẽ rất tức giận, trẻ có thể bị mắng mỏ, trừng phạt.

- Tại trẻ hư mà việc xâm hại mới xảy ra với trẻ.v.v.

Con em bạn có thể sợ bị trả thù nếu nói ra, hoặc các em cảm thấy quá tủi hổ đến mức không thể nói về chuyện đó được. Trẻ em cũng không hình dung được sự đối xử của cha mẹ, gia đình mình sẽ như thế nào nên đã không dám kể chuyện đó ra.

Có những trẻ mạnh bạo hơn đôi khi cũng kể lại với cha mẹ một cách xa xôi về chuyện đã xảy ra. Nhưng lúc đó, các bậc cha mẹ lại có thể cảm thấy quá lo lắng, sợ hãi cho tương lai của con em mình mà không muốn nghĩ đến hoặc không muốn tin chuyện đó; hoặc cũng lo lắng, nhưng lại không biết cách giải quyết như thế nào.

Thực ra, đứa trẻ phải hết sức dũng cảm mới có thể kể lại chuyện đó được, và như vậy cha mẹ cũng phải dũng cảm để có thể lắng nghe, hiểu được con mình và hành động một cách bình tĩnh và đúng đắn.

10. Làm thế nào để nhận biết một đứa trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục?

Thông thường, trẻ bị xâm hại tình dục cảm thấy bị phản bội, không được ai yêu quý, bị cô độc, buồn bã, xấu hổ, tội lỗi, sợ hãi và tức giận. Sức học của trẻ cũng có thể giảm sút. Một số trẻ trở nên nhút nhát, không muốn phải ở một mình và lúc nào cũng cần có người bên cạnh chăm sóc. Một số trẻ khác lại ở lỳ trong phòng mình, không muốn được ai ôm ấp, trở nên câm lặng và xa vắng...

Nói tóm lại, ban có thể nhận ra một đứa trẻ có thể là nạn nhân của xâm hại tình dục qua những biểu hiện chính sau:

*V thể chất:

Những chấn thương bất thường, không giải thích đươc và có thể xuất hiện nhiều lần trên cơ thể (nếu trẻ bị xâm hại nhiều lần).

Bầm tím, vết cắn, trầy da, vết rách, và sụt cân.

*Về tâm lý:

Sợ hãi tột độ, có trạng thái lúng túng, bối rối, hoảng loạn, tâm trạng tủi hổ, oán hờn.

Cáu giận, thô bạo, suy sụp, bị sốc, nhút nhát, có những cái nhìn lơ đãng.

Trộm cắp, nói dối, muốn tự tử và hay lặp lại những hành vi, thói quen của thời còn nhỏ.

11. Bạn có thể làm gì để giúp một trẻ em bị xâm hại tình dục?

 - Đây là việc hết sức quan trọng, nhưng không phải dễ làm. Muốn giúp một trẻ bị xâm hại tình dục bạn cần biết cách lắng nghe con mình nói, tin con, động viên, an ủi, nói chuyện với con về những gì đã xảy ra mà không chất vấn con, đáp lại một cách hết sức bình tĩnh và làm cho con yên tâm rằng con không có lỗi gì cả và sẽ không bị buộc tội về bất cứ điều gì.

- Trẻ em thường sẽ vẫn tiếp tục cảm thấy bất an và cần được bảo vệ khỏi các vụ xâm hại trong tương lai. Vì vậy, bạn cần đảm bảo với con em mình rằng bạn sẽ làm tất cả để bảo vệ chúng.

- Bạn cũng nên hỏi con em bạn, dù nó còn rất nhỏ, xem trẻ cần hay trông đợi sự giúp đỡ gì ở bạn và cho phép trẻ có quyền tự quyết định một số điều cho bản thân mình.

Bằng cách tỏ ra là chỗ dựa vững chắc của trẻ, bạn sẽ làm cho trẻ cảm thấy yên tâm hơn và dần dần lấy lại được lòng tin. Khi biết rằng mình vẫn được mọi người yêu quý, chăm sóc và được an toàn, trẻ sẽ cảm thấy đỡ lúng túng hơn và sẽ dần trở lại trạng thái bình thường.

- Một vấn đề khác là nhiều bậc cha mẹ cảm thấy quá xấu hố, ngượng ngùng khi con em mình bị xâm hại tình dục. Các bậc cha mẹ có thể lo sợ rằng nếu những người xung quanh biết con mình bị xâm hại, tương lai của các cháu sẽ bi ảnh hưởng lớn bởi dư luận xã hội.

- Thực ra, nếu các bạn giữ kín điều đó thì có thể gây ảnh hưởng không tốt cho trẻ vì các bạn và con em bạn lúc đó sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào của những người xung quanh và của cơ quan luật pháp. Do đó, việc khắc phục những hậu quả của vụ xâm hại sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mặt khác, kẻ xâm hại lại không bị trừng trị và vì vậy, chúng có thể tự do tái diễn hành vi này với nhiều trẻ em khác. Chính vì thế, bạn nên báo ngay sự việc với các nhà chức trách hoặc những người có trách nhiệm như: người làm công tác trẻ em, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên... để bạn và con em bạn được giúp đỡ và kẻ có tội bị trừng phạt. Bạn cũng nên đưa ngay con em mình đến cơ sở y tế để được khám, điều trị và tư vấn trong trường hợp cần thiết.

Nói tóm lại, nếu con em mình bi xâm hai tình dục, bạn nên:

- Lắng nghe và tỏ ra tin tưởng vào con em bạn, có thái độ thật bình tĩnh.

- Làm cho trẻ tin rằng đó không phải là lỗi của trẻ.

- Động viên bằng cách nói với trẻ rằng “Bố (hoặc mẹ) rất hài lòng là con đã nói cho bố (hoặc mẹ) biết chuyện đó”.

- Luôn luôn hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn để giúp trẻ dần dần hồi phục sức khỏe và tinh thần.

 - Nếu trẻ có biểu hiện tổn thương về cơ thể, bạn cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

- Dạy cho trẻ biết cách đề phòng để tránh sự việc có thể lặp lại.

Báo cáo sự việc với nhà chức trách để gia đình bạn được giúp đỡ và kẻ xâm hại bị trừng phạt.

* Bạn sẽ đối phó với sự giận dữ của trẻ ra sao?

Giận dữ là một cảm giác tự nhiên, ai cũng có, và con em bạn thì lại đang có lý do để tức giận. Việc trẻ thể hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài thì tốt hơn nhiều so với việc trẻ cứ giữ kín chuyện đó ở trong lòng để rồi ngày càng thấy buồn bã và bi quan hơn. Khi trẻ có biểu hiện tức giận, bạn cần bình tĩnh để làm dịu cơn giận dữ của trẻ.

 - Bạn nên phân tích, giúp trẻ nhận thức rõ ai là người đáng để trẻ tức giận. Và bạn cũng nên giúp trẻ hiểu rằng cảm giác tức giận của trẻ là hoàn toàn tự nhiên.

 - Trẻ có thể bộc lộ sự tức giận dưới nhiều hình thức khác nhau. Lúc này, mặc dù cha mẹ cảm thông với sự tức giận của con cái nhưng cũng cần giúp con biết kiềm chế cơn nóng giận của mình.

* Bạn có thể làm gì nếu con em bạn tự nghịch với cơ thể mình?

- Trẻ em bị xâm hại tình dục có thể lặp lại những gì mà chúng đã trải qua, những hành động mà chúng đã chứng kiến, đặc biệt là trẻ còn nhỏ.

- Những hành vi thường thấy là tự kích thích, cọ sát bộ phận sinh dục vào đồ đạc, đưa đồ vật vào trong âm đạo, nói nhiều về tình dục và lặp lại vụ xâm hại với búp bê hay những trẻ em khác.

- Tuy vậy, bố mẹ không nên trách mắng con em về nhũng hành vi có tính tình dục đó. Bạn cần tỏ ra bình tĩnh và cương quyết, giải thích một cách đơn giản cho trẻ hiểu những gì là không nên và giúp trẻ tham gia vào các hoạt động lành mạnh khác.

12. Bạn có thể làm gì để phòng ngừa xâm hại tình dục cho con em bạn và các trẻ khác?

 - Xâm hại tình dục thường xảy ra bất ngờ, có thể vào bất cứ lúc nào, ở mọi nơi và để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, đời sống tinh thần và tương lai của trẻ. Trong khi đó, các bậc cha mẹ, người lớn lại không thể luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ trẻ.

- Vì vậy, các bậc cha mẹ cần nói cho con em mình biết những thông tin đúng đắn, chính xác về khi nào, ở đâu trẻ dễ bị xâm hại tình dục và ai là người có thể xâm hai trẻ.

Các bậc cha mẹ nên dạy cho trẻ một số nguyên tắc an toàn cá nhân sau đây để trẻ biết cách tránh xa và tự bảo vệ mình khỏi xâm hại tình dục:

Trẻ nên tin vào linh tính của mình.

Trẻ em có một sự nhạy cảm rất tự nhiên về những gì bất thường đang đến. Cha mẹ và người lớn nên dạy trẻ biết cách tin vào linh tính của mình, dù chưa biết linh tính đó có chính xác hay không. Khi trẻ cảm thấy có điều gì không bình thường có thể xảy ra thì trẻ cũng đã phải đề phòng.

* Trẻ nên biết khi nào có thể nói “Không” với người lớn.

Thông thường, trẻ em vẫn được dạy phải ngoan ngoãn và nghe lời người lớn. Tuy vậy, các bậc cha mẹ cũng cần cho phép và dạy cho trẻ biết cách từ chối (hay nói “Không”) để trẻ tự bảo vệ mình khỏi các tình huống bất lợi. Ví dụ, nếu có người không thực sự quen thân muốn dụ dỗ trẻ đi vào những nơi vắng vẻ, tối tăm, trẻ cần kiên quyết chối từ và tránh xa.

 *Trẻ là chủ của cơ thể mình.

Các bậc cha mẹ cần nói cho trẻ biết rằng cơ thể trẻ là của bản thân trẻ, không ai có quyền động chạm, sờ mó một cách thô lỗ. Bạn cần nói cho trẻ biết ai là người có thể chạm vào cơ thế trẻ và chạm như thế nào, và ngược lại, khi nào trẻ có thể chạm vào ngưòi khác và chạm như thế nào.

Một điều hết sức quan trọng là cha mẹ cần giúp cho trẻ cảm thấy thoải mái, tự tin khi bước vào tuổi dậy thì. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho con cái mình, gái cũng như trai, những hiểu biết cơ bản về sự thay đổi tâm sinh lý khi trẻ bắt đầu tới tuổi dậy thì. Việc trẻ cảm thấy bỡ ngỡ, lúng túng và tò mò trước những thay đổi ấy cũng là nguyên nhân của nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em.

* Trẻ nên biết tránh xa những tinh huống bất lợi.

Trẻ cần được an toàn. Các bạn nên dạy cho trẻ biết cách quan sát và nhận biết các hành vi xấu xâm hại tình dục, biết cách tránh xa bất kỳ ai và những nơi nào làm cho trẻ cảm thấy không an toàn hoặc bị đe dọa, sợ hãi, ví dụ những người hư hỏng, rượu chè, hay những nơi tối tăm, vắng vẻ, tránh xem những sách báo, phim ảnh đồi trụy, mang tính kích động.

Đồng thời, cha mẹ cũng nên giúp trẻ biết cách tránh làm, dù chỉ là vô tình, những điều có thể khêu gọi, thúc đẩy sự xâm hại tình dục, nhất là trẻ em gái cần chú ý đến cách ăn măc, cử chỉ của mình.

* Trẻ cần biết những điều gì không nên giữ bí mật.

Nhiều kẻ xâm hại tình dục thường dụ dỗ, đe dọa hay

À


 ép buộc để trẻ không nói ra cho ai biết. Nhưng các bậc cha mẹ cần dạy cho trẻ biết không cần phải sợ những lời đe dọa đó, phải tạo cho trẻ niềm tin rằng bố mẹ, người thân có thể giúp đỡ trẻ, rằng trẻ không nên giấu kín về những gì làm cho trẻ sợ hãi hay đau đón mà nên nói ra để được giúp đỡ.

 

* Dạy trẻ biết cách tìm người giúp đỡ.

Trẻ cần được chỉ dẫn cách tìm người giúp đỡ nếu trẻ bị sờ mó một cách thô lỗ. Bạn cần nói với trẻ rằng mọi người sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ trẻ khi trẻ cảm thây có sự đe dọa.

Cần nhớ rằng: Các bạn không nên làm cho trẻ sợ hãi một cách không cần thiết, mà chỉ giúp trẻ tự bảo vệ mình. Các bạn cũng nên nhấn mạnh rằng chỉ có ít người xấu mới muốn làm hại trẻ, còn người lớn ai cũng yêu quý và chăm lo cho trẻ.

Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm tới những điều sau để góp phần phòng ngừa xâm hại tình dục cho con em mình và cả những trẻ khác trong cộng đồng:

Là bậc cha mẹ, bạn nên:

1. TẠO RA VÀ DUY TRÌ cuộc sống gia đình có tình thương yêu, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

2. CẦN LUÔN BIÊT RÕ con bạn đang ở đâu, với ai và đang làm gì. Không nên để cho trẻ chơi với nhau ở chỗ vắng vẻ, dễ dẫn tới các em bị xâm hại. Không nên để trẻ ở những trang trại, nương rẫy không có người lớn trông nom.

3. HỎI con em bạn xem điều gì diễn ra khi con bạn ở một mình với người được gửi gắm hay với người trông trẻ hay người chăm sóc trẻ khác (như hàng xóm, người quen V.V.).

4. QUAN TÂM tới con bạn. Dành thời gian lắng nghe con em bạn nói chuyện.

5. KHUYẾN KHÍCH trẻ thường xuyên nói chuyện với bạn về những hoạt động, thành tích và những khó khăn của trẻ.

6. THẢO LUẬN về vấn đề xâm hại trẻ em với con em bạn một cách cởi mở và khuyến khích con em bạn kể lại bất kỳ hiện tượng nào mà trẻ cho là bị xâm hại hay có nguy cơ bị xâm hại.

7. THAM GIA vào các hoạt động nâng cao kiến thức làm cha mẹ môt cách tích cực và có hiệu quả.

8. TÌM các chuyên gia giúp đỡ, hướng dẫn và tư vấn khi cần thiết.

* Là thành viên trong cộng đồng, bạn nên:

1. QUAN TÂM đến tình hình trẻ em ở xung quanh hàng xóm, khu phố, trong cộng đồng.

2. BÁO CÁO bất kỳ trường hợp nào mà bạn nghi ngờ là xám hại trẻ em cho nhà chức trách.

3. PHỐI HỢP với gia đình và các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, xác định và phát hiện kẻ xâm hai trẻ em.

4. ĐỘNG VIÊN, chia sẻ và hỗ trợ gia đình có trẻ bị xâm hai tình duc.

5. KHUYẾN KHÍCH và hỗ trợ việc điều trị chuyên khoa trong trường hợp cần thiết cho trẻ bị xâm hại

6. THAM GIA tích cực vào các hoạt động của cộng đồng, các tổ chức xã hội và các cơ quan pháp luật phòng ngừa hạn chế tệ nạn xâm hai tình dục trẻ em.

7. VẬN ĐỘNG, tham gia xây dựng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em và gia đình trong khu phố, làng xóm, ủng hộ cho quyền trẻ em như đã được nêu rõ trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em.

13. Nếu con em mình hay một trẻ nào khác bị xâm hại tình dục, bạn nên báo ngay cho:

Bố mẹ, người thân trực tiếp của trẻ.

Trụ sở công an xã, phường.

Ủy ban nhân dân xã, phường.

Thày cô giáo của các em.

Hội Phụ nữ địa phương.

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em địa phương.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

III. TÀI LIỆU HỘI THẢO “GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA,

NGĂN CHẶN XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM GÁI”

1. BÁO CÁO THAM LUẬN

Công tác điều tra, khởi tố tội phạm và những giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong 5 năm qua

Trong 5 năm từ 2012 đến 2016, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát hiện 6693 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; hậu quả chết 202 người, bị thương 2476 người, tổng thiệt hại về tài sản trị giá 291,5 tỉ đồng; kết quả điều tra làm rõ 5879 vụ 10985 đối tượng, đạt tỉ lệ 87,84%, thu hồi 30,9 tỉ đồng. Phát hiện 246 vụ xâm hại tình dục trẻ em gái, 247 nạn nhân bị xâm hại; kết quả xử lý: Khởi tố 216 vụ 219 bị can, xử lý hành chính: 18 vụ 18 đối tượng; một số vụ chưa rõ đối tượng, đang tiếp tục xử lý; cụ thể:

Tội giết người, hiếp dâm trẻ em: Xảy ra 02 vụ, 02 nạn nhân bị xâm hại; kết quả xử lý: Khởi tố 02 vụ 02 bị can. Tội hiếp dâm trẻ em: Xảy ra 120 vụ, 121 nạn nhân bị xâm hại, trong đó có 13 vụ hiếp người thân; kết quả xử lý: Khởi tố 110 vụ 114 bị can, xử lý hành chính: 07 vụ 07 đối tượng. Tội cưỡng dâm trẻ em: Xảy ra 01 vụ, 01 nạn nhân bị xâm hại; kết quả xử lý: Khởi tố 01 vụ 01 bị can. Tội giao cấu với trẻ em: Xảy ra 88 vụ, 88 nạn nhân bị xâm hại; kết quả xử lý: Khởi tố 74 vụ 73 bị can, xử lý hành chính: 07 vụ 07 đối tượng. Tội dâm ô đối với trẻ em: Xảy ra 35 vụ, 35 nạn nhân bị xâm hại; kết quả xử lý: Khởi tố 29 vụ 29 bị can, xử lý hành chính: 04 vụ 04 đối tượng.

Một số vụ điển hình:

- Từ 22/11/2011 đến 24/5/2013, Bùi Hát, sinh năm 1961, HKTT: Thôn 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột đã thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần đối với 02 con gái ruột là: Cháu Bùi Thị H, sinh ngày 16/9/1996 (nạn nhân bị hiếp nhiều lần, thời điểm xảy ra sự việc phạm tội lần đầu, nạn nhân chưa đủ 16 tuổi) và cháu Bùi Thị V, sinh ngày 16/6/1999. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra làm rõ và khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em, khởi tố bị can Bùi Hát về tội hiếp dâm trẻ em để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ngày 25/01/2015, cháu H’ D, sinh năm 2000, trú tại buôn Tria, xã Ea Tui, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tố giác bố nuôi là Y Hem Niê, sinh năm1977 ở cùng buôn đã hiếp dâm H’ D nhiều lần từ năm 2010 đến tháng 01/2015 làm nạn nhân có thai. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em, khởi tố bị can Y Hem Niê về tội hiếp dâm trẻ em để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chiều ngày 17/9/2016, cháu Đinh Thị Kim T, sinh năm 2009, trú tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng đi học không về nhà. Gia đình tổ chức tìm kiếm đến khoảng 20h00 cùng ngày thì phát hiện xác cháu T nằm chết tại 01 rẫy cà phê thuộc thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng; nạn nhân có dâu hiệu bị xâm phạm tình dục, không mặc quần áo, miệng bị nhét giẻ, trên mặt có nhiều vết thâm tím, trầy xước. Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tổ chức điều tra, truy xét. Do tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án truy xét bí số 916GH nhằm tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Kết quả đấu tranh chuyên án, huy động nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đã điều tra làm rõ hành vi giêt người và hiêp dâm trẻ em, băt giữ đối tượng gây án là: Phạm Văn Duy, dân tộc Thổ, sinh năm 1988, trú tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng. Qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Duy khai nhận hành vi phạm tội: Khoảng 10h00 ngày 17/9/2016, do có mối quan hệ quen biết, Duy dụ dỗ và đưa cháu T vào rẫy cà phê của gia đình tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng để giao cấu; khi cháu T la hét, chống cự, Duy đã dùng tay bóp cổ cháu T và dùng áo của nạn nhân nhét vào miệng cháu T để giao cấu với nạn nhân, hậu quả nạn nhân tử vong. Sau khi gây án đối tượng bỏ trốn đến khi bị bắt giữ.

Về phương thức thủ đoạn gây án phổ biến của các loại tội phạm giết người hiếp dâm trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm trẻ em, dâm ô với trẻ em: Đối tượng lợi dụng sự quen biết, gần gũi với nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, sự ngây thơ của các nạn nhân, sự thiếu quan tâm của gia đình đối với các em để thực hiện hành vi phạm tội hoặc lợi dụng sự non nớt về nhận thức của nạn nhân để dụ dỗ, hứa hẹn lợi ích vật chất, dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác đe dọa, ép buộc nạn nhân để thực hiện tội phạm. Một số vụ đối tượng lợi dụng nơi vắng người, những đoạn đường ít người qua lại hoặc điều nạn nhân đến những địa điểm này để khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm; sau khi sử dụng rượu, bia, chât kích thích, đôi tượng không kiềm chê được bản thân đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc lợi dụng nạn nhân say bia, rượu để gây án; một số đối tượng lợi dụng nạn nhân ở nhà hoặc ở rẩy một mình để gây án; một số vụ đối tượng do trình độ nhận thức pháp luật yếu kém, tâm sinh lý lệch lạc đã thực hiện hành vi hiếp dâm chính người thân (con, cháu, em...) của mình. Một số vụ đối tượng và bị hại thuận tình giao cấu với nhau nhưng bị hại chưa đủ 13 tuôi nên đối tượng phạm tội hiếp dâm trẻ em hoặc bị hại trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi nên đối tượng phạm tội giao cấu với trẻ em.

Đối tượng các vụ giao cấu với trẻ em thường có mối quan hệ với nạn nhân, phần lớn là yêu đương tình ái, một số vụ đối tượng dụ dỗ, rủ rê nạn nhân, mua quà, cho tiền nạn nhân hoặc quen biêt qua mạng Internet (facebook, zalo...) rồi rủ rê nạn nhân đi chơi thực hiện hành vi giao cấu.

Về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm:

Nhiều trẻ em bị xâm hại tình dục thường có điều kiện hoàn cảnh sống không thuận lợi, có trẻ em phải sống trong hoàn cảnh mồ côi bố hoặc mẹ, cha mẹ bất hòa, ly thân, ly hôn, cha mẹ không chú ý đến sự phát triển tâm sinh lý của con cái, nuông chiều con cái, không nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con em mình ... dẫn đến sự thiếu hụt về mặt tình cảm, sự phát triển lệch lạc. Nhiều trường hợp bố mẹ đi làm để con ở nhà không ai trông coi, trẻ em thường xuyên phải ở nhà, chòi rẫy một mình; một số khác để các cháu đi chăn trâu, bò, gia súc ngoài đồng... dễ trở thành mục tiêu của tội phạm.

Nhiều thanh thiếu niên khi bị cha mẹ la mắng, hoặc dùng phương pháp dạy dỗ cứng nhắc khiến các em dễ nảy sinh tâm lý buồn, chán, sẵn sàng bỏ đi lang thang, tụ tập ăn ở sinh hoạt chung với những thanh thiếu niên khác, nhiều em ăn ở sinh hoạt dài ngày ngay tại các quán game, tiệm internet, những đối tượng này rất dễ bị xâm hại tình dục hoặc rủ rê, lôi kéo nhau thực hiện hành vi phạm tội. Do sự phát triển về tâm sinh lý ở độ tuổi này, các em nghĩ mình đã lớn, đã có quyền tự quyết định trong khi kinh nghiệm xã hội và các kỹ năng sống của các em còn thiếu, chưa đầy đủ.

Ngoài các yếu tố khách quan, phải kể đến nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em từ phía nạn nhân như chưa nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ, chủ động phòng tránh tội phạm, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính. Một số nạn nhân thuận tình, chủ động quan hệ yêu đương với đối tượng. Do đặc điểm vùng miền, nhận thức về pháp luật của quần chúng nhân dân, nhất là một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn yếu kém lạc hậu, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tương đối nhiều.

Việc quản lý học sinh ở một số nhà trường chưa chặt chẽ cũng là điều kiện để các hiện tượng tiêu cực bên ngoài xâm nhập vào học đường. Nhà trường chưa chú trọng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh quản lý các em ngoài giờ học, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, nắm bắt các đặc điểm tâm lý của từng em, để có phương pháp giảng dạy và uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai trái của học sinh, việc giáo dục giới tính phù hợp cần được quan tâm hơn.

Ngoài gia đình và nhà trường thì môi trường xã hội cũng có tác động không nhỏ trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em. Công tác quản lý văn hóa, giáo dục, các tác động tiêu cực từ cơ chế thị trường ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có sự phát triển về nhân cách, đạo đức của các em.

Công tác quản lý của các ngành chức năng đối với hoạt động dịch vụ kinh doanh giải trí: Quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ Internet, nhà hàng, khách sạn... còn chưa chăt chẽ, một số cơ sở đã trở thành nơi tu tâp, sinh hoạt của một số thanh, thiếu niên có tiền, học sinh hư, bỏ học... trẻ vị thành niên lại là lứa tuổi đang có sự thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, muốn khẳng định mình, không muốn phụ thuộc, dễ bị tác động, rủ rê, lôi kéo của các đối tượng xấu, dễ bị ảnh hưởng tâm lý từ các loại phim, ảnh bạo lực, văn hóa phẩm đồi trụy....

Việc phối hợp động viên, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em VPPL của các lực lượng chức năng, các cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể còn hạn chế.

Công tác quản lý, giáo dục trẻ em, thanh thiêu niên có biểu hiện VPPL của cơ quan Công an và các đơn vị chức năng, đặc biệt là các lực lượng ở cơ sở như Công an xã, phường, thị trấn, các ban ngành đoàn thể liên quan, còn nhiều hạn chế, bất cập.

Nhằm đảm bảo ANCT, TTATXH, kìm giảm hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng, các năm qua, Công an tỉnh vừa thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương biện pháp chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm trong lứa tuôi chưa thành niên nói riêng, đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh; làm tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh; mặt khác Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, đôn đôc, xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ chức năng, chủ công là lực lượng CSHS, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đấu tranh phòng chông tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 267/QĐ-TTg, ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phú về việc phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 28/07/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011- 2015. Nhằm kìm giảm hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cần tiếp tục triển khai một số giải pháp công tác trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội

Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối họp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, phòng chống trẻ em VPPL. Lực lượng Công an chủ động, phối hợp triển khai chương trình kế hoạch, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát số trẻ em lang thang để đưa vào quản lý giáo dục tại cộng đồng, phân công các đơn vị cá nhân, có trách nhiệm giúp đỡ, tư vấn pháp lý, tâm lý, vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, những người hảo tâm... hỗ trợ kinh phí, vật chất cho những gia đình có phụ nữ, trẻ em bị xâm hại tình dục có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 43-2008/KH, ngày 05/5/2008 giữa Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyêt liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” từ năm 2008 - 2012.

Lực lượng Công an chủ động phối hợp với các ngành: Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là Bộ Luật hình sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh, đoàn viên thanh niên, người chưa thành niên để các em nhận thức được các hành vi sai trái không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục về giới tính, về trách nhiệm của gia đình đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; giáo dục về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm. Thường xuyên phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn; đồng thời thông qua biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cho quần chúng nhân dân các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Công tác tuyên truyền, giáo dục không chỉ riêng cho trẻ em mà cho cả cộng đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Tổ chức phát động mạnh mẽ các phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo các đối tượng hình sự trọng điểm. Thường xuyên duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khu dân cư.

Phối hợp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư” lồng ghép với các phong trào “Gia đình văn hoá, cơ quan, khu phố văn hóa”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”; xây dựng, củng cố mô hình “gia đình 5 không 3 sạch”; xây dựng, củng cố, duy trì các mô hình, câu lạc bộ về gia đình hạnh phúc, bền vững... can thiệp, hỗ trợ kịp thời trẻ em bị xâm hại tình dục bằng các biện pháp phù hợp, theo quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương để tuyên truyền giáo dục pháp luật, quản lý, giúp đỡ những em có nguy cơ cao bị xâm hại; làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội.

Đối với gia đình cần phải phối hợp với nhà trường, quan tâm, chăm sóc, quản lý, giáo dục đối với trẻ em gái; không để các em ở nhà, đi chăn trâu bò, đi học một mình, nơi vắng vẻ. Khi phát hiện con, em bị xâm hại thì nhanh chóng báo cho cơ quan Công an để xác minh làm rõ.

Hai là, tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ

Chỉ đạo lực lượng CSHS toàn tỉnh tăng cường thực hiện Kế hoạch 379/KH-C45(P6), Kế hoạch 380/KH-C45(P6), ngày 22/3/2012 của Cục C45 về phòng chống tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên làm tốt công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình, phát hiện hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đặc biệt chú trọng các đối tượng có tiền án tiền sự về xâm hại tình dục trẻ em, các đối tượng có điều kiện, khả năng xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, các gia đình có trẻ em gái đang gặp hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, cha mẹ ly hôn, ly thân, hoặc đang bị đi tù, hay đang vướng vào tệ nạn xã hội... trên cơ sở đó xác định các đối tượng, địa bàn trọng điểm cần tập trung lực lượng phòng ngừa, đấu tranh.

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nhằm chủ động nắm chắc tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tăng cường theo dõi, giám sát, quản lý nghiệp vụ chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự về xâm hại tình dục để phòng ngừa tái phạm và chủ động lập án đấu tranh, tập trung tìm ra những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm để chủ động có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch của Công an tỉnh về tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm và VPPL, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ cầm đồ, cơ sở cho thuê lưu trú, quản lý vũ khí vật liệu nổ để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Ba là, tập trung điều tra khám phá và xử lý nghiêm các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em cần phải tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, các năm qua công tác điều tra khám phá các loại tội phạm này đều đạt tỷ lệ tương đối cao. Tập trung khai thác mở rộng án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm để phục vụ tốt yêu cầu công tác điều tra, xử lý.

Quá trình xử lý tội phạm liên quan đến trẻ em, các lực nghiệp vụ chức năng phải đảm bảo tôn trọng, thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, người chưa thành niên.

Thống nhất với VKSND, TAND xử lý khẩn trương, nghiêm khắc các vụ án xâm hại tình dục trẻ em nhằm răn đe, giáo dục bị can đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyên và phòng ngừa tội phạm.

Quá trình điều tra, xử lý tội phạm, chú trọng làm rõ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những sơ hở, thiếu sót của các cơ quan, tổ chức có liên quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong phòng ngừa tội phạm để chủ động thông tin, kiến nghị, phối hợp với các ngành chức năng khắc phục từng bước hạn chế, loại trừ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

2. CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA,

NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM GÁI

TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk)

Xâm hại tình dục trẻ em, vấn đề ít được nói đến trước đây, tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp, nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm, sinh lý thậm chí là tính mạng cho nạn nhân, gây bức xúc trong nhân dân. Nhằm hạn chế đến mức tối đa hậu quả của hành vi xâm hại tình dục trẻ em, cần có cách nhìn cụ thể về loại hành vi này, từ đó xây dựng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn.

Đối với ngành giáo dục công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em gái trong nhà trường là một vấn đề rất được các cấp lãnh đạo và giáo viên quan tâm. Trong thời gian qua ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã coi việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là một trong những hoạt động được thực hiện thường xuyên liên tục của các nhà trường. Hoạt động này được thực hiện song song với các hoạt động giáo dục kiến thức văn hóa. Trước tình trạng phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh như: tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông và gần đây vấn đề xâm hại tình dục trẻ em gái ngày một gia tăng, ngành Giáo dục đã tăng cường nhiều biện pháp để phòng ngừa và để bảo vệ trẻ em. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các hoạt động phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội để thực hiện công tác này.

1.Đối với nhà trường, đã và đang chủ động thực hiện các nội dung như sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên về sự cần thiết trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em giá. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về xâm hại tình dục trẻ em gái và hậu quả của nó. Việc tuyên truyền, phổ biển pháp luật này đã được xây dựng theo các kế hoạch, chương trình ngắn hạn, dài hạn cụ thể, trong đó chú trọng đến việc lồng ghép nội dung truyền thông vào trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt đầu tuần, cuối tuần; trong các buổi phát thanh của nhà trường; trong các hoạt động ngoại khóa của các cấp học và sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức, đoàn thể các cấp... Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu về ý thức, trách nhiệm của mình dành cho công tác này.

Thứ hai: Trang bị kiến thức cho học sinh thông qua việc tăng cường giáo dục giới tính cho các em. Trong chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục giới tính trước đây được đưa vào dạy ở các khối lớp THCS như lớp 8, 9 với độ tuổi khoảng 15,16 tuổi. Song trong quá trình đổi mới giáo dục đã có những sự điều chỉnh cho phù hợp với xu thê phát triển thể chất của học sinh, nên chương trình giáo dục giới tính đã đưa vào dạy ở chương trình Tiểu học; trang bị kiến thức pháp luật để giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết.

Thứ ba: Thành lập tổ tư vấn trong nhà trường để kịp thời tư vấn cho học sinh khi cần. Nhà trường đã bố trí sắp xếp một phòng làm việc nhỏ, trang trí thân thiện làm nơi để học sinh chia sẻ những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, hoặc là những vấn đề tâm lý. Giáo viên tư vấn là những người có trình độ, được tập huấn cập nhật kiến thức, có kỹ năng tham gia hoạt động tư vấn.

2. Công tác phối hợp

Tuyền truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân nhằm xây dựng thiết chế gia đình bền vững. Để tránh những sự việc đau lòng do tội phạm xâm hại tình dục gây nên, đề nghị cha mẹ cần thường xuyên để mắt, quan tâm, chia sẻ với con em mình để nhận thấy những thay đổi tâm, sinh lý cần thiết. Bên cạnh đó, khả năng nhận thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế nên các em chính là đối tượng có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại tình dục cao nhất. Vì vậy, nhà trường hỗ trợ cha mẹ biết cách thức phòng vệ trước những đối tượng có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân và gia đình phải trình báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết...

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình), Công an tỉnh... thống nhất hoạt động phối hợp liên ngành để tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền. Phối hợp tư vấn chuyên sâu khi có học sinh và phụ huynh đề nghị. Phối hợp xác minh, đề xuất xử lý từng trường hợp trẻ em là học sinh nữ bị xâm hại, trong đó quy định rõ các thủ tục, quy trình và trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, trợ giúp và giải quyết các trường hợp trẻ em bị xâm hại của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, nhà trường, gia đình, cá nhân và trẻ em.

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi

Có đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. Đây là căn cứ, là cơ sở pháp lý cần thiêt để các nhà trường thực hiện các hoạt động về chăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung và thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi xâm hại tình dục trẻ em gái nói riêng.

Lãnh đạo các cấp rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên rất tâm huyết với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Khó khăn:

Với văn hóa phương đông truyền thống, đây vẫn là “vùng cấm” đối với không ít phụ huynh cũng như giáo viên. Chính vì vậy, khi đề cập đến vấn đề giáo dục giới tính cho học sinh, nhất là từ bậc tiểu học thì không ít phụ huynh lảng tránh, không ủng hộ. Bên cạnh đó, việc giáo dục giới tính trong trường học cũng gặp khó khăn khi thực tế, giáo viên hoàn toàn không được đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực này. Ngoại trừ giáo viên dạy môn Sinh vật có thể có kiến thức liên quan đến môn học thì các giáo viên khác không được đào tạo bài bản để dạy cho học sinh.

Thiếu chuyên gia tư vấn có kiến thức sâu về lĩnh vực giới tính để có thể hòa nhập với tâm lý học sinh, định hướng cho học sinh từ những chia sẽ thực tế. Bên cạnh đó cũng thiếu chuyên gia tư vấn pháp luật khi học sinh vấp phải những vấn đề bị xâm hại.

Vẫn nặng về tư tưởng ngại ngùng, xấu hổ khi bị xâm hại nên không tố cáo, không chia sẻ để được định hướng và tư vấn kịp thời./.

3. GIẢI PHÁP SAU KHI TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÝ HỌC

      Tác giả: Th.S Mai Quang Sơn

           Giảng viên trường CĐSP Đắk Lắk

Vấn đề “xâm hại tình dục trẻ em” ở nước ta hiện nay đang là nỗi quan tâm, lo âu và bức xúc của nhiều các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và cộng đồng, xã hội. Xâm hại tình dục trẻ em thể hiện qua các hành vi như: hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô... Hành vi xâm hại tình dục trẻ em để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến trẻ em giảm sút sức khỏe, suy nhược thần kinh, hoảng sợ, lo âu, năng lực học tập sa sút... nghiêm trọng hơn là nó tạo ra cú sốc lớn về tâm lý cho trẻ, cú sốc đó có khi là nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời mỗi đứa trẻ. Khi những biến cố tâm lý xảy ra đối với trẻ em gái bị xâm hại tình dục thì những người thân của trẻ và các tổ chức đoàn thể, cộng đồng cũng lựa chọn cho mình những cách tác động và hỗ trợ nhất định để trẻ sớm thoát khỏi những tổn thương tâm lý và thích ứng, hòa nhập với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, những cách thức và phương pháp ấy hầu như mới chỉ dừng lại ở mức độ xoa dịu vết thương tinh thần cho trẻ mà chưa đạt được hiệu quả như mong muốn và còn mang tính tự phát, chưa thực sự khách quan và khoa học, thậm chí có trường hợp còn để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng hơn cho trẻ.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ, hậu quả xâm hại tình dục đối với từng trẻ em gái và khả năng kiểm soát, làm chủ trạng thái tâm lý của bản thân mà mỗi đứa trẻ mang trong mình những thương tổn và sang chấn tâm lý nhất định. Dưới góc độ tâm lý học, có thể nêu ra một sô biểu hiện và giải pháp khắc phục sau:

Có thể khẳng định rằng, hầu hết trẻ em sau khi bị xâm hại tình dục đều có các biểu hiện lo âu, hoảng sợ, ảm ảnh, xấu hố, mặc cảm tội lỗi, hay khóc lóc, vì vậy mà các bậc phụ huynh và người thân của trẻ cần đặc biệt quan tâm tới việc chấn an tâm lý cho trẻ bằng cách gần gũi động viên, an ủi trẻ, trò chuyện thường xuyên với trẻ, làm công tác tư tưởng cho trẻ giúp các em coi chuyện bị cưỡng hiếp ấy chỉ là một kỷ niệm buồn, chứ không phải là sự kiện làm thay đổi cuộc đời trẻ, kỷ niệm buồn ấy có thể quên đi, lớn lên trẻ có thể lấy chồng, sinh con bình thường, nhưng nếu cha mẹ làm không khéo thì vết thương ấy bị khoét rộng ra, làm tổn thương các em nhiều hơn. cần giúp trẻ có bản lĩnh tự đấu tranh xóa bỏ mặc cảm tội lỗi... Bên cạnh đó, cũng cần hướng cho trẻ tham gia vào các hoạt động lành mạnh, vui vẻ, có ý nghĩa thiết thực như: học tập, sinh hoạt nhóm, dã ngoại... Qua đó mà các biểu hiện lo âu, ám ảnh, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ ở trẻ dần được giải tỏa, giúp trẻ lấy lại được trạng thái cân bằng về cảm xúc và tinh thần. Các bậc phụ huynh và người thân không nên la mắng, xa lánh và tỏ thái độ miệt thị với trẻ, vì điều này rất dễ gây ra những tổn thương về mặt tinh thần cho trẻ; không nên để trẻ một mình khi trẻ đang có tâm lý hoang mang, lo sợ, nhất là vào khoảng thời gian ngay sau khi trẻ bị xâm hại tình dục, vì trong lúc trẻ ở một mình có thể xuất hiện những ý nghĩ và hành vi sai lệch, thiếu lành mành như: tự hành hạ bản thân, điên loạn, thậm chí có thể tìm tới cái chết...

Ngoài những biểu hiện phổ biến ở trẻ em sau khi bị xâm hại tình dục như đã nêu trên, ở một số trẻ còn có các biểu hiện khác như:

- Trẻ chán ăn, rối loạn giấc ngủ, rối loạn về ứng xử, nhu cầu và năng lực học tập giảm sút: Các bậc phụ huynh và người thân cần quan tâm tới chế độ và chất lượng bữa ăn cho trẻ, động viên, khuyến khích trẻ ăn đế đảm bảo sức khỏe; giúp trẻ xây dựng một kế hoạch sinh hoạt, học tập và ngủ nghỉ hợp lý; tạo cho trẻ có cảm giác an toàn, được yêu thương, đùm bọc từ những người xung quanh; tạo tâm lý vui vẻ, thoài mái, tin tưởng ở trẻ khi giao tiếp với những người xung quanh.

- Trẻ sống co mình, ít nói, ngại giao tiếp, không tham gia vào các hoạt động tập thể: Nguyên nhân sâu xa của những biểu hiện này là do ở trẻ xuất hiện mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, thiếu tự tin trong tiếp xúc với những người xung quanh, nhất là khi họ đã biết chuyện. Vì vậy, các bậc phụ huynh và người thân cần đặc biệt quan tâm tới việc giúp trẻ giải tỏa mặc cảm tội lỗi; thường xuyên quan tâm gần gũi trẻ; luôn chủ động giao tiếp, trò chuyện với trẻ; tạo ra nhữngđiều kiện thuận lợi để trẻ được tiếp xúc với những người xung quanh, đặc biệt là người thân, bạn bè trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái, tự nhiên; tránhviệc tiết lộ thông tin về “sự cố” của trẻ cho những người thiếu thiện chí, thiếu tin tưởng, hoặc khi không cần thiết, vì điều này có thể làm tăng thêm mức độ tổn thương tâm lý ở trẻ.     

 - Trẻ có biểu hiện trầm cảm, ngơ ngẩn, tính cách dễ bùng nổ, thất thường, thiếu ổn định: Sau khi bị xâm hại tình dục nếu trẻ có dấu hiệu trầm cảm, tính cách thất thường, thiếu ốn định thì quả thật đây là điều đáng lo ngại, nếu không được điều trị sớm, điều trị tốt sẽ dẫn đến sa sút tinh thần nghiêm trọng, rối loạn về nhân cách, hành vi thiếu kiểm soát, chán ghét cuộc sống và có thế tìm đến cái chết. Vì vậy, trước tiên các bậc phụ huynh nên tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia về sức khỏe tinh thần, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, cần thiết có thể phải sử dụng tới các trị liệu tâm lý. Thực tế, có nhiều trẻ bị trầm cảm ở mức độ khá nặng nhưng bố mẹ không dám đưa đến trị liệu tâm lý vì sợ người ngoài biết chuyện và cũng một phần là họ không tin vào các trị liệu tâm lý. Hiện nay một số bệnh viện lớn ở nước ta đã có những bác sĩ chuyên khoa về trị liệu tâm lý, được đào tạo bài bản, nhiều trường hợp bệnh nhân bị trầm cảm, rối nhiễu nhân cách ở mức độ khá nặng cũng đã được điều trị thành công. Bên cạnh đó cũng cần động viên trẻ trong việc phối hợp với bác sĩ để phát hiện và điều trị chứng trầm cảm, rối nhiễu nhân cách của bản thân; giúp trẻ cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh, giải tỏa tổn thương tâm lý, có niềm tin và suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống tương lai...

Trẻ có hành vi tự hủy hoại cơ thể như nghiện rượu, nghiện ma túy, ngoại lệ có những trẻ sau khỉ bị cưỡng hiếp có thế mắc chứng nghiện tình dục, với các biểu hiện như nghiện xem phim sex, thủ dâm, quan hệ tình dục thường xuyên để thỏa “cơn khát ” của mình: Đối với hành vi nghiện rượu, nghiện ma túy, trước tiên bậc phụ huynh và người thân cần chấn an tinh thần cho trẻ về cú sôc tâm lý mà trẻ đang phải hứng chịu; cần phân tích cho trẻ hiểu về tác hại của việc nghiện rượu, nghiện ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống của bản thân, hơn nữa đối với việc sử dụng ma túy là một hành vi phạm pháp; cần hướng trẻ tham gia vào các hoạt động và mối quan hệ lành mạnh, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những phần tử xấu; động viên, khuyến khích trẻ nỗ lực quyết tâm từ bỏ rượu và ma túy. Đối với những trẻ mắc chứng nghiện tình dục, cần thiết phải có sự phối hợp giữa bản thân trẻ, gia đình và bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là khâu trị liệu tâm lý. Đa phần các trẻ mắc chứng nghiện tình dục thường có tâm lý che dấu, coi dó là hành vi xấu xa và không thể tiết lộ cho những người không liên quan. Đồng thời tìm cách giải tỏa bằng việc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục với người khác, xem phim và các hình ảnh sex, thủ dâm. Những hành vi đó có thể gây ra cho trẻ các loại bệnh nguy hiểm như: HIV/AIDS, bệnh lậu, giang mai... Mặt khác, đứa trẻ cũng luôn mang trong mình những ý nghĩ thiếu lành mạnh, tinh thần bất an khi không được thỏa mãn tình dục, chất lượng lao động và học tập giảm sút, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn... Vì vậy, các bậc phụ huynh cần sớm phát hiện kịp thời để hỗ trợ trẻ trong việc phối hợp điều trị, giải tỏa tâm lý, hướng vào các hoạt động lành mạnh, có văn hóa phù hợp với lứa tuổi.

Đối với cha mẹ có con bị cưỡng hiếp, việc đối đầu với sự thật cũng vô cùng khó khăn. Bản thân người cha, người mẹ rất khó để chấp nhận chuyện con mình bị xâm hại tình dục, rồi phải đối đầu với dư luận, với tin đồn. Lúc này rất cần sự hỗ trợ từ phía cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ. Họ có thể can thiệp khi họp tổ dân phổ, thôn xóm, sinh hoạt tập thế đế nói về việc cần thiết phải giữ bí mật và bảo vệ uy tín cho đứa trẻ, cho cha mẹ trẻ, coi đây là một chuyện đau lòng, bởi vì đứa trẻ đang còn cả một tương lai ở phía trước. Tại một số cộng đồng, vai trò này của các tổ chức đoàn thể và người dân được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, ở một số cộng đồng vẫn còn không ít những nhân tố có ý nghĩ, hành vi sai lệch, đáng bị lên án, vì họ đã nhân cơ hội này mà khoét sâu vào nỗi bất hạnh của đứa trẻ và cha mẹ trẻ bằng việc mang chuyện đau lòng này ra để đàm tiếu. Thực tế đã có những gia đình do bức xúc, không chịu nổi áp lực của những lời đàm tiếu, thêu dệt, hư cấu của những người xung quanh mà họ đã phải chuyển nhà đi nơi khác sinh sống để được bình yên.

Có thể nói rằng, việc khắc phục hậu quả đối với trẻ em gái bị xâm hại tình dục hiện nay ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng và ở nước ta nói chung vẫn còn gặp khá nhiều những khó khăn, lúng túng, nhất là đối với các bậc phụ huynh ở vùng nông thôn, buôn làng và các tổ chức đoàn thể mà đặc biệt là về vấn đề khắc phục các tổn thương tinh thần cho trẻ. Cần thiết phải có những công trình nghiên cứu sâu để không chỉ hướng tới việc khắc phục được những hậu quả của xâm hại tình dục gây ra cho trẻ em mà còn có thể ngăn chặn loại hành vi suy đồi và phạm tội này trong xã hội, đồng thời giúp trẻ em có ý thức và kỹ năng bảo vệ bản thân mình.

  BBT

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114