Biện pháp xen canh các loại cây trồng ần tuân thủ qui trình kỹ thuật để phát triển cà phê vối bền vững

Hiện nay, đi một vòng qua các vùng trồng cà phê tập trung của Đăk Lăk nói chung và Buôn Ma Thuột nói riêng, không khó để nhận thấy một số vườn cà phê vối được trồng xen rất nhiều loại cây trồng khác, không tuân thủ qui trình kỹ thuật với mật độ rất dày, gây khó khăn cho việc chăm sóc, bón phân, tưới nước…(vì mỗi loại cây trồng mang đặc điểm sinh học khác nhau, đòi hỏi qui trình chăm sóc khác nhau), đặc biệt rất khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ cao (công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước và một số công nghệ khác) ảnh hưởng đến năng, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Hỗ trợ 80% giá thị thị trường cho gia đình có heo mắc dịch bệnh

Một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2019 vừa được Chính phủ ban hành là việc hỗ trợ 80% giá thị thị trường cho gia đình có heo mắc dịch bệnh.

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2017 với 8 chỉ số.

THÔNG BÁO
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114