KẾ HOẠCH Tuyên truyền hoạt động tăng cường, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” năm 2019 (19/06/2019, 09:00)

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền hoạt động tăng cường, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến  hoạt động “tín dụng đen” năm 2019

Xem văn bản tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114