Luật Tiếp cận thông tin (14/03/2022, 15:58)

Luật Trẻ em (14/03/2022, 15:57)

Luật Trợ giúp pháp lý (14/03/2022, 15:56)

Luật Quy hoạch (14/03/2022, 15:54)

Luật Đầu tư (14/03/2022, 15:52)

Luật Phòng, chống ma túy (14/03/2022, 15:48)

Luật An toàn thông tin mạng (14/03/2022, 15:46)

Luật Chăn nuôi (18/06/2021, 23:02)

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (18/06/2021, 22:50)

Luật lâm nghiệp (18/06/2021, 22:36)

Luật cư trú (18/06/2021, 22:31)

Hiến pháp năm 2013 (18/06/2021, 18:31)

LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (18/06/2021, 18:30)

Luật An ninh mạng 2018 (31/07/2019, 09:39)

Bộ Luật Hình sự 2015 (31/07/2019, 09:37)

Bộ Luật dân sự 2015 (31/07/2019, 09:32)

Luật trồng trọt 2018 (25/06/2019, 09:14)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN (07/05/2018, 10:50)

LUẬT LAO ĐỘNG (07/05/2018, 10:48)

HỢP TÁC XÃ 2012 (07/05/2018, 10:47)

LUẬT VIỆC LÀM 2013 (07/05/2018, 10:45)

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2017 (07/05/2018, 10:43)

LUẬT NHÀ Ở 2014 (07/05/2018, 10:40)

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (07/05/2018, 10:36)

LUẬT CÔNG CHỨNG 2014 (07/05/2018, 10:33)

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114