Công văn V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, HVND tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh (05/06/2019, 10:01)

Công văn V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, HVND tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh   

Xem nội dung tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114