Công văn số 94 - CV/HNDT ngày 12/3/2019 V/v gửi tài liệu tuyên truyền quý I và quý II năm 2019 (13/03/2019, 14:07)

Công văn số 94 - CV/HNDT ngày 12/3/2019 V/v gửi tài liệu tuyên truyền quý I và quý II năm 2019 

Nội dung văn bản xem tại đây

Tài liệu tuyên truyền tải tại đây

Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114