Công văn số 392 - CV/HNDT V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới (18/03/2020, 10:33)
Xem nội dung tại đây
Các tin khác

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114