Tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch bệnh cho heo

Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi và lở mồm long móng có xu hướng lan rộng, toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch bệnh.

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114