Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 3,1 tỷ đồng trong 6 tháng (25/07/2022, 17:16)

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -  2023 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, qua đó đạt được những kết quả tích cực trên các mặt hoạt động.

Hội tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, qua đó đã tổ chức cho 178.795 hộ hội viên đăng ký hộ nông dân SXKDG; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, hướng dẫn thành lập mới 6 Hợp tác xã với 63 thành viên và 19 tổ hợp tác với 558 thành viên.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực vận động, phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 3,1 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lũy kế đến hết tháng 5/2022 lên 49,8 tỷ đồng, qua đó đã kịp thời giải ngân cho 312 hộ vay vốn với tổng số tiền 9,3 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 49,7 tỷ đồng với 2.403 hộ vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho 11.696 hộ vay vốn với doanh số cho vay 437,9 tỷ đồng; thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, dạy nghề cho hội viên thông qua việc mở 57 lớp dạy nghề cho hơn 1.700 hội viên, nông dân; hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, quảng bá, tiêu thụ nông sản…

Ngoài ra, các cấp Hội cũng tích cực triển khai thực hiện công tác xã hội với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực; vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; vận động nông dân thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân...

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện “Chương trình nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác” giai đoạn 2015-2021 nhận Bằng khen.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2017 về tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW ngày 23/2/2011 về tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo; tổng kết thực hiện Văn bản liên tịch số 799/VBLT-NHCSXH-HPN-HND-ĐTNCSHCM, giai đoạn 2015-2021 về việc nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Nhân dịp này, Hội đã trao Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam tặng 6 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020-2021; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Hội cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện “Chương trình nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác” giai đoạn 2015-2021.

Mai Sao

(nguồn:baodaklak.vn)

THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114