Hội Nông dân huyện Buôn Đôn tổ chức giải ngân "Dự án trồng Chanh dây" (21/02/2022, 15:44)
Sáng 17/02/2022, Hội Nông dân huyện Buôn Đôn tổ chức giải ngân "Dự án trồng Chanh dây", tham gia dự án có 05 hộ hội viên Hội Nông dân xã Ea Nuôl, với tổng số tiền là 140 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện. 
Với nguồn vốn này sẽ góp phần giúp các hộ có điều kiện đầu tư chăm sóc vườn chanh dây đạt hiệu quả, tăng thêm thu nhập, nâng cao hơn đời sống.
Quang cảnh Hội nghị
Dự kiến năm 2022, Hội Nông dân huyện Buôn đôn tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 328 triệu đồng nhằm tiếp tục hỗ trợ nông dân triển khai các mô hình  sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, phát triển kinh tế, vươn lên khá, giàu.
HND Buôn Đôn
THÔNG BÁO
video
Loading the player...
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Sinh hoạt chi hội

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Số 21A, đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lại Thị Loan

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Điện thoại: 02623.957114 - 02623.957115 - Fax: 02623.957114